Księgi wieczyste Warszawa, ul. Sokołowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA4M/xxxxxxxx/4 Warszawa, ul. Sokołowska 3 brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/9 Warszawa, ul. Sokołowska 4 brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/4 Warszawa, ul. Sokołowska 5 60 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/9 Warszawa, ul. Sokołowska 5/7 brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/9 Warszawa, ul. Sokołowska 5AA brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/9 Warszawa, ul. Sokołowska 5AF brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/2 Warszawa, ul. Sokołowska 5BD brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/2 Warszawa, ul. Sokołowska 5BE brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/2 Warszawa, ul. Sokołowska 5BG brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/5 Warszawa, ul. Sokołowska 5C brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/5 Warszawa, ul. Sokołowska 5CC brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/5 Warszawa, ul. Sokołowska 5CE brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Sokołowska 5D brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Sokołowska 5DC brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Sokołowska 5DG brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Sokołowska 5DJ brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Sokołowska 5E brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/1 Warszawa, ul. Sokołowska 6 86 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/5 Warszawa, ul. Sokołowska 7 15 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/0 Warszawa, ul. Sokołowska 7/9 brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/7 Warszawa, ul. Sokołowska 7A brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Sokołowska 7B brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/4 Warszawa, ul. Sokołowska 8 92 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/2 Warszawa, ul. Sokołowska 9 625 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/4 Warszawa, ul. Sokołowska 10 brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/4 Warszawa, ul. Sokołowska 11 155 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/7 Warszawa, ul. Sokołowska 12 brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/2 Warszawa, ul. Sokołowska 12A brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/4 Warszawa, ul. Sokołowska 13 16 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/4 Warszawa, ul. Sokołowska 13A brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/4 Warszawa, ul. Sokołowska 13B brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/1 Warszawa, ul. Sokołowska 14 12 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Sokołowska 16 25 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/1 Warszawa, ul. Sokołowska 18 24 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/9 Warszawa, ul. Sokołowska 20 3 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/0 Warszawa, ul. Sokołowska 22 brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/3 Warszawa, ul. Sokołowska 24/26 44 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/5 Warszawa, ul. Sokołowska 29/37 brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Sokołowska 39I 41 brak lokali
  WA4M/xxxxxxxx/3 Warszawa, ul. Sokołowska 61 brak lokali