Księgi wieczyste Warszawa, ul. Szulborska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA4M/xxxxxxxx/0 Warszawa, ul. Szulborska 3/5 381 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/6 Warszawa, ul. Szulborska 6 72 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/9 Warszawa, ul. Szulborska 8 102 lokali
  WA4M/xxxxxxxx/5 Warszawa, ul. Szulborska 9 112 lokali