Księga wieczysta: Warszawa, ul. Woronicza 38


Miejscowość: Warszawa
Ulica: ul. Woronicza
Numer budynku: 38
Lista lokali: Zobacz listę 17 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
WA2M/xxxxxxxx/0

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAZOWIECKIE
3. Powiat WARSZAWA
4. Gmina WARSZAWA
5. Miejscowość WARSZAWA
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 146505_8.0213.89
2. Numer działki 89
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0213
B: nazwa obrębu
4. Położenie WARSZAWA
5. Ulica WORONICZA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 146505_8.0213.89
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WORONICZA
B: numer budynku 38
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 17
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.