Księgi wieczyste Ząbki, ul. Skorupki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1W/xxxxxxxx/3 Ząbki, ul. Skorupki 3 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/7 Ząbki, ul. Skorupki 6 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/0 Ząbki, ul. Skorupki 7 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/3 Ząbki, ul. Skorupki 14 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/8 Ząbki, ul. Skorupki 17 28 lokali
  WA1W/xxxxxxxx/4 Ząbki, ul. Skorupki 18 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/4 Ząbki, ul. Skorupki 18/20 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/4 Ząbki, ul. Skorupki 18B brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/8 Ząbki, ul. Skorupki 19 48 lokali
  WA1W/xxxxxxxx/1 Ząbki, ul. Skorupki 20A brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/9 Ząbki, ul. Skorupki 22 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/8 Ząbki, ul. Skorupki 22E brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/6 Ząbki, ul. Skorupki 22F brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/7 Ząbki, ul. Skorupki 24 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/8 Ząbki, ul. Skorupki 24B brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/4 Ząbki, ul. Skorupki 25 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/1 Ząbki, ul. Skorupki 28B brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/2 Ząbki, ul. Skorupki 28C brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/0 Ząbki, ul. Skorupki 30 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/1 Ząbki, ul. Skorupki 33A brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/9 Ząbki, ul. Skorupki 33B brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/1 Ząbki, ul. Skorupki 34A brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/8 Ząbki, ul. Skorupki 38 4 lokali
  WA1W/xxxxxxxx/5 Ząbki, ul. Skorupki 39 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/0 Ząbki, ul. Skorupki 42 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/1 Ząbki, ul. Skorupki 50 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/8 Ząbki, ul. Skorupki 54A brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/9 Ząbki, ul. Skorupki 58 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/1 Ząbki, ul. Skorupki 61 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/5 Ząbki, ul. Skorupki 62 41 lokali
  WA1W/xxxxxxxx/5 Ząbki, ul. Skorupki 66 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/2 Ząbki, ul. Skorupki 69 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/6 Ząbki, ul. Skorupki 72 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/1 Ząbki, ul. Skorupki 77 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/4 Ząbki, ul. Skorupki 79 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/0 Ząbki, ul. Skorupki 81 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/1 Ząbki, ul. Skorupki 83 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/3 Ząbki, ul. Skorupki 83A brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/7 Ząbki, ul. Skorupki 96 brak lokali