Księgi wieczyste Żuromin


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Żuromin

Przed kupnem, przejęciem w spadku lub jako darowiznę nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest to dom, lokal usługowy, mieszkanie, działka, garaż, powinno się sprawdzić wpisy w księdze wieczystej. Pozwoli to upewnić się, że nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub nie ma innych ograniczeń praw rzeczowych. Księga wieczysta jest publicznym rejestrem zawierającym stan prawny nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Każda księga wieczysta ma swój unikalny numer, która składa się z 15 znaków. Jej format jest taki sam w całym kraju – XYZ1/12345678/1, a kolejne części oznaczają:

Taki identyfikator umożliwia znalezienie właściwej księgi – nie może się zdarzyć, że odsyła do dwóch różnych dokumentów.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Żuromin

Ponieważ jedynie numer KW otwiera możliwości uzyskania wpisów do ksiąg wieczystych, to jest to często poszukiwany identyfikator, zwłaszcza przez osoby postronne dla nieruchomości, które nie mają do niej żadnych praw, ani nie mają żadnych dokumentów, gdzie numer KW mógłby być wpisany. Jak wyszukać numer KW? Online, w wyszukiwarce specjalnie do tego celu utworzonej. Szukanie odbywa się po adresie lub po numerze działki. Szukanie po adresie nie wymaga wpisania od razu całego adresu – przechodzi się przez krótki i wygodny proces wskazywania poszczególnych elementów adresu nieruchomości. Najpierw należy wskazać województwo, powiat i miejscowość dla małych miasteczek lub od razu wybrać miasto z indeksu sporządzonego przez twórców wyszukiwarki ksiąg wieczystych – Żurominjest tam wpisany. Gdy już przejdzie się ten etap, wybiera się ze spisu ulicę, następnie numer domu i – jeśli jest taka potrzeba, bo księga wieczysta dotyczy lokalu – numer mieszkania.

Tradycyjne metody szukania numeru KW wymagają udania się osobiście do sądu rejonowego lub starostwa powiatowego z opłaconym wnioskiem. Minusem takiego rozwiązania jest czas oczekiwania na decyzję tych organów o wydanie numeru KW – nawet do kilku tygodni oraz ryzyko uzyskania odmownej odpowiedzi, jeśli wpisany we wniosku interes prawny nie przekona osób decyzyjnych w tych organach.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste obywatele mogą za darmo przejrzeć na stronie rządowej, a za opłatą 20 zł pobrać z niej odpis elektroniczny dokumentu. Ta strona to portal Ministerstwa Sprawiedliwości. Sądy rejonowe wydają odpisy papierowe ksiąg za opłatą wynosząca 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Odpis księgi wieczystej należy bezwzględnie przedstawić notariuszowi podczas zawierania finalnej umowy kupna nieruchomości czy podpisywania aktu przejęcia nieruchomości w darowiźnie. Także analityk bankowy wymaga takiego dokumentu przy załatwianiu kredytu hipotecznego zabezpieczonego daną nieruchomością.