Księgi wieczyste Roszowicki Las, ul. Skargi


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OP1K/xxxxxxxx/8 Roszowicki Las, ul. Skargi 1 brak lokali
  OP1K/xxxxxxxx/3 Roszowicki Las, ul. Skargi 3 brak lokali
  OP1K/xxxxxxxx/0 Roszowicki Las, ul. Skargi 5 brak lokali
  OP1K/xxxxxxxx/1 Roszowicki Las, ul. Skargi 6 brak lokali
  OP1K/xxxxxxxx/4 Roszowicki Las, ul. Skargi 7 brak lokali
  OP1K/xxxxxxxx/8 Roszowicki Las, ul. Skargi 9 brak lokali