Księgi wieczyste Ujeździec


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OP1N/xxxxxxxx/6 Ujeździec, Ujeździec 1 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Ujeździec, Ujeździec 1A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Ujeździec, Ujeździec 2 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Ujeździec, Ujeździec 2A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Ujeździec, Ujeździec 3 1 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Ujeździec, Ujeździec 3A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Ujeździec, Ujeździec 3B brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Ujeździec, Ujeździec 4 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 5 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 5A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Ujeździec, Ujeździec 6 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Ujeździec, Ujeździec 7 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Ujeździec, Ujeździec 8 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 9 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 10 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Ujeździec, Ujeździec 10A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 10B brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 10C brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 11 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 11A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Ujeździec, Ujeździec 12 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Ujeździec, Ujeździec 000013O brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Ujeździec, Ujeździec 13 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Ujeździec, Ujeździec 14 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Ujeździec, Ujeździec 15 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Ujeździec, Ujeździec 17 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 17A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Ujeździec, Ujeździec 18 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 19 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 20 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Ujeździec, Ujeździec 21 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Ujeździec, Ujeździec 22 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 23 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 27 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Ujeździec, Ujeździec 28 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 29 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 30 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Ujeździec, Ujeździec 31 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Ujeździec, Ujeździec 32 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Ujeździec, Ujeździec 33 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Ujeździec, Ujeździec 34 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Ujeździec, Ujeździec 35 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 36 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Ujeździec, Ujeździec 37 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 38 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 39 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 40 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Ujeździec, Ujeździec 41 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Ujeździec, Ujeździec 41A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Ujeździec, Ujeździec 41B brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Ujeździec, Ujeździec 42 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Ujeździec, Ujeździec 43 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Ujeździec, Ujeździec 44 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Ujeździec, Ujeździec 46 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Ujeździec, Ujeździec 48 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Ujeździec, Ujeździec 49 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Ujeździec, Ujeździec 50 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 51 13 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Ujeździec, Ujeździec 51A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 53 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Ujeździec, Ujeździec 54 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Ujeździec, Ujeździec 55 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Ujeździec, Ujeździec 56 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Ujeździec, Ujeździec 57 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Ujeździec, Ujeździec 58 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Ujeździec, Ujeździec 59 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Ujeździec, Ujeździec 60 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Ujeździec, Ujeździec 61 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Ujeździec, Ujeździec 62 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 62A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Ujeździec, Ujeździec 63 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Ujeździec, Ujeździec 64 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 65 3 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Ujeździec, Ujeździec 66 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Ujeździec, Ujeździec 67 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Ujeździec, Ujeździec 68 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Ujeździec, Ujeździec 69 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Ujeździec, Ujeździec 70 11 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Ujeździec, Ujeździec 71 12 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Ujeździec, Ujeździec 72 6 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Ujeździec, Ujeździec 73 6 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 77 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Ujeździec, Ujeździec 80 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Ujeździec, Ujeździec 82 5 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Ujeździec, Ujeździec 83 4 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Ujeździec, Ujeździec 1643O brak lokali