Księgi wieczyste Opole


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Opole

Ważne decyzje, jak przykładowo kupowanie lub wynajmowanie nieruchomości, należy poprzeć dobrym przygotowaniem. Księga wieczysta jest rejestrem publicznym zawierającym stan prawny nieruchomości oraz szereg przydatnych informacji o nieruchomości – dlatego zapoznanie się z nią jest wskazane przed podpisaniem umów o kupno-sprzedaż czy wynajem.

Numer księgi wieczystej

Zanim zapozna się ze wpisami księgi wieczystej, trzeba wpierw odnaleźć właściwy dokument. Księgi są oznakowane numerem – specjalnym, unikatowym identyfikatorem składającym się z ciągu cyfr i liter. Cztery pierwsze znaki wskazują na sąd rejonowy, wydział ksiąg wieczystych Opole ma jeden taki sąd, pozostałe osiem cyfr to już numer według repertorium, zaś ostatnia cyfra po ukośniku jest cyfrą kontrolną.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Opole

Skąd wiedzieć, jaki numer ma księga wieczysta? Można zapytać o niego właściciela lub samodzielnie znaleźć ten numer. Mając uzasadniony interes prawny jak np. postępowanie spadkowe czy toczący się już proces zakupu nieruchomości, można udać się do jednej z dwóch instytucji mającej możliwość wydania numeru KW: sądu rejonowego, wydział ksiąg wieczystych albo Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej lub Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Opolu. W obu przypadkach trzeba nie tylko mieć dobry powód dla szukania numeru KW, ale też należy uiścić stosowną opłatę urzędową.

Online istnieje możliwość odszukania numeru KW w wyszukiwarce. To baza numerów, rzetelnie prowadzona i na bieżąco aktualizowana, w której szukanie odbywa się po numerze działki albo adresie właściwym dla nieruchomości, dla której szuka się numeru księgi wieczystej. Opole ma indeksowane wszystkie ulice w wyszukiwarce zatem po adresie szybko można trafić na właściwy numer KW. Pobranie numeru kosztuje 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Same księgi wieczyste dostępne są:

Przeglądanie jest darmowe, pobranie odpisu jest płatne.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgę wieczystą należy sprawdzić: