Księgi wieczyste Opole, ul. Hutnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OP1O/xxxxxxxx/4 Opole, ul. Hutnicza 1 brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/3 Opole, ul. Hutnicza 3 brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/6 Opole, ul. Hutnicza 5 brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/0 Opole, ul. Hutnicza 5A brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/3 Opole, ul. Hutnicza 7 brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/4 Opole, ul. Hutnicza 9 brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/8 Opole, ul. Hutnicza 9A brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/0 Opole, ul. Hutnicza 10 brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/1 Opole, ul. Hutnicza 11 brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/1 Opole, ul. Hutnicza 11A brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/2 Opole, ul. Hutnicza 13 brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/5 Opole, ul. Hutnicza 13A brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/0 Opole, ul. Hutnicza 14 brak lokali