Księgi wieczyste Tarnów Opolski, ul. Borowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OP1O/xxxxxxxx/3 Tarnów Opolski, ul. Borowa 1 brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/6 Tarnów Opolski, ul. Borowa 3 brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/8 Tarnów Opolski, ul. Borowa 5 brak lokali
  OP1O/xxxxxxxx/3 Tarnów Opolski, ul. Borowa 8 brak lokali