Księgi wieczyste Głogówek, ul. Głogowiec


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OP1P/xxxxxxxx/9 Głogówek, ul. Głogowiec 1 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/9 Głogówek, ul. Głogowiec 2 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/1 Głogówek, ul. Głogowiec 3 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/4 Głogówek, ul. Głogowiec 4 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/5 Głogówek, ul. Głogowiec 5 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/5 Głogówek, ul. Głogowiec 8 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/4 Głogówek, ul. Głogowiec 11 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/6 Głogówek, ul. Głogowiec 12 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/3 Głogówek, ul. Głogowiec 13 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/7 Głogówek, ul. Głogowiec 14 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/6 Głogówek, ul. Głogowiec 15 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/9 Głogówek, ul. Głogowiec 16 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/8 Głogówek, ul. Głogowiec 16A brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/6 Głogówek, ul. Głogowiec 16B brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/4 Głogówek, ul. Głogowiec 16C brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/4 Głogówek, ul. Głogowiec 16C/1 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/1 Głogówek, ul. Głogowiec 16C/2 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/8 Głogówek, ul. Głogowiec 16D brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/7 Głogówek, ul. Głogowiec 17 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/7 Głogówek, ul. Głogowiec 19 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/4 Głogówek, ul. Głogowiec 20 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/2 Głogówek, ul. Głogowiec 21 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/1 Głogówek, ul. Głogowiec 25 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/6 Głogówek, ul. Głogowiec 27 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/1 Głogówek, ul. Głogowiec 29 brak lokali