Księgi wieczyste Głogówek, ul. Prusa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OP1P/xxxxxxxx/6 Głogówek, ul. Prusa 1 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/9 Głogówek, ul. Prusa 12 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/9 Głogówek, ul. Prusa 15 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/0 Głogówek, ul. Prusa 18 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/9 Głogówek, ul. Prusa 20 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/6 Głogówek, ul. Prusa 28 brak lokali