Księgi wieczyste Dębica


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Dębica

Stan prawny nieruchomości ujęty jest w księdze wieczystej. Dębicaprowadzi takie rejestry, poprzez właściwe sądy rejonowe, dla każdej nieruchomości w mieście. Na tej samej zasadzie odbywa się to w całym kraju. Sprawdzenie wpisów w księdze wieczystej pozwala dowiedzieć się, kto ma prawa do nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste identyfikuje się po numerze. Każda ma unikalny, ale mają one identyczny schemat, to znaczy XYZ1/12345678/1, gdzie początkowe cztery znaki to oznaczenie sądu rejonowego, a środek to numer właściwy księgi, zaś ostatnia cyfra pełni kontrolną funkcję.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Dębica

Znajomość numeru KW pozwala uzyskać dostęp do wpisów w księdze – jeden numer odsyła tylko do jednego dokumentu, dzięki czemu w systemie nieruchomości i ksiąg w kraju panuje ład. Jak znaleźć jednak numer księgi? Można:

Najprościej jest poszukać numeru w wyszukiwarce, bo raptem w kilka kliknięć, podając numer działki lub adres, można wyszukać właściwy identyfikator. Pobranie go kosztuje 29 zł. Nie ma potrzeby uzasadniać zainteresowania daną nieruchomością i jej księgą. Inaczej jest w przypadku składania wniosku do sądu czy starostwa, gdzie poza opłaceniem go, trzeba wskazać w dokumencie, jaki interes prawny przyświeca szukaniu numeru KW danej księgi. Takim interesem może być np. podpisanie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, której dotyczy księga, czy otrzymanie jej w spadku. Zbyt mało istotny interes prawny może być podstawą do wydania odmownej decyzji przez organ sądu lub starostwa. Zatem te sposoby są mało pewne. Co więcej, te metody są czasochłonne, bo na decyzję czeka się do kilku tygodni.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczysteudostępniane są na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie za darmo petenci mogą je przejrzeć, a po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł pobrać wersję elektroniczną odpisu księgi. Oczywiście jest możliwość uzyskania takiego dokumentu także w wersji papierowej – należy udać się w tym celu z opłaconym wnioskiem do sądu rejonowego, gdzie księgi są przechowywane. Wydanie odpisu w papierze kosztuje 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta ma zastosowanie przy licznych transakcjach na nieruchomości. Przydatna jest szczególnie wtedy, gdy: