Księgi wieczyste Zamojsce


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PR1J/xxxxxxxx/0 Zamojsce, Zamojsce 1 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/4 Zamojsce, Zamojsce 2 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/6 Zamojsce, Zamojsce 4 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/8 Zamojsce, Zamojsce 5 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/6 Zamojsce, Zamojsce 7 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/3 Zamojsce, Zamojsce 8 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/5 Zamojsce, Zamojsce 9 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/2 Zamojsce, Zamojsce 10 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/5 Zamojsce, Zamojsce 11 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/5 Zamojsce, Zamojsce 12 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/8 Zamojsce, Zamojsce 13 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/4 Zamojsce, Zamojsce 14 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/4 Zamojsce, Zamojsce 15 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/4 Zamojsce, Zamojsce 16 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/4 Zamojsce, Zamojsce 17 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/4 Zamojsce, Zamojsce 18 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/4 Zamojsce, Zamojsce 19 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/9 Zamojsce, Zamojsce 20 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/9 Zamojsce, Zamojsce 21 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/6 Zamojsce, Zamojsce 23 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/3 Zamojsce, Zamojsce 24 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/2 Zamojsce, Zamojsce 25 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/1 Zamojsce, Zamojsce 26 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/6 Zamojsce, Zamojsce 27 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/8 Zamojsce, Zamojsce 29 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/8 Zamojsce, Zamojsce 31 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/0 Zamojsce, Zamojsce 32 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/9 Zamojsce, Zamojsce 33 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/0 Zamojsce, Zamojsce 34 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/2 Zamojsce, Zamojsce 36 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/4 Zamojsce, Zamojsce 37 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/2 Zamojsce, Zamojsce 38 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/2 Zamojsce, Zamojsce 39 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/8 Zamojsce, Zamojsce 40 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/3 Zamojsce, Zamojsce 41 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/8 Zamojsce, Zamojsce 42 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/3 Zamojsce, Zamojsce 43 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/0 Zamojsce, Zamojsce 44 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/7 Zamojsce, Zamojsce 49 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/8 Zamojsce, Zamojsce 53 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/2 Zamojsce, Zamojsce 54 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/7 Zamojsce, Zamojsce 55 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/3 Zamojsce, Zamojsce 56 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/3 Zamojsce, Zamojsce 57 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/3 Zamojsce, Zamojsce 58 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/3 Zamojsce, Zamojsce 59 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/6 Zamojsce, Zamojsce 60 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/0 Zamojsce, Zamojsce 62 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/7 Zamojsce, Zamojsce 63 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/7 Zamojsce, Zamojsce 64 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/8 Zamojsce, Zamojsce 65 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/5 Zamojsce, Zamojsce 66 brak lokali
  PR1J/xxxxxxxx/6 Zamojsce, Zamojsce 67 brak lokali