Księgi wieczyste Rogi, ul. Kościelna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 3 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 5 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 6 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Kościelna 7 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Kościelna 8 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Kościelna 9 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Kościelna 10 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Kościelna 12 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Kościelna 14 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Kościelna 16 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 19 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 22 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Kościelna 23 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 25 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 27 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Kościelna 28 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 29 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 30 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 31 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Kościelna 32 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Kościelna 34 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Kościelna 36 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Kościelna 37 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Kościelna 39 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Kościelna 40 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Kościelna 41 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Kościelna 42 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Kościelna 43 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Kościelna 44 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 46 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 47 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Kościelna 51 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Kościelna 52 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Kościelna 53 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Kościelna 54 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 55 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Kościelna 61 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Kościelna 62 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Kościelna 63 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Kościelna 64 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Kościelna 65 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 67 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Kościelna 69 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 72 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Kościelna 73 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Kościelna 74 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Kościelna 77 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Kościelna 78 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Kościelna 86 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 88 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 89 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Kościelna 90 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Kościelna 92 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Kościelna 94 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 96 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 97 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 98 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Kościelna 99 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Kościelna 101 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 102 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Kościelna 103 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 104 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Kościelna 105 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Kościelna 106 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Kościelna 107 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Kościelna 108 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Kościelna 109 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Kościelna 110 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Kościelna 113 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Kościelna 117 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 119 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 127 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Kościelna 131 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Kościelna 133 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 135 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Kościelna 139 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 143 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Kościelna 149 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Kościelna 155 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Kościelna 157 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Kościelna 169 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Kościelna 171 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Kościelna 173 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Kościelna 175 brak lokali