Księgi wieczyste Rogi, ul. Matusiewicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Matusiewicza 2 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Matusiewicza 4 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Matusiewicza 7 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Matusiewicza 8 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Matusiewicza 15 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Matusiewicza 16 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Matusiewicza 18 brak lokali