Księgi wieczyste Rogi, ul. Nadbrzeżna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Nadbrzeżna 1 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Nadbrzeżna 3 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Nadbrzeżna 5 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Nadbrzeżna 9 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Nadbrzeżna 11 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Nadbrzeżna 13 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Nadbrzeżna 15 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Nadbrzeżna 17 brak lokali