Księgi wieczyste Rogi, ul. Polna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Polna 1 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Polna 2 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Polna 10 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Polna 12 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Polna 22 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Polna 23 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Polna 24 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Polna 25 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Polna 28 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Polna 37 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Polna 40 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Polna 45 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Polna 46 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Polna 52 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Polna 68 brak lokali