Księgi wieczyste Rogi, ul. Trakt Papieski


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Trakt Papieski 6 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Trakt Papieski 7 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 9 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 11 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Trakt Papieski 14 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Trakt Papieski 16 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Trakt Papieski 22 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Trakt Papieski 27 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 29 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Trakt Papieski 30 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Trakt Papieski 33 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 34 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Trakt Papieski 35 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 38 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Trakt Papieski 41 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 42 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 42A brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 43 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 45 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 47 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Trakt Papieski 52 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 53 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 54 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 55 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Trakt Papieski 62 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 69 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 71 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 72 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 78 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Trakt Papieski 79 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 82 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Trakt Papieski 85 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Trakt Papieski 87 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Trakt Papieski 89 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Trakt Papieski 91 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 97 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 98 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Trakt Papieski 103 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Trakt Papieski 106 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Trakt Papieski 107 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Trakt Papieski 108 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 109 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 110 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Trakt Papieski 111 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Trakt Papieski 112 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Trakt Papieski 113 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Trakt Papieski 115 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Trakt Papieski 119 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Trakt Papieski 120 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 132 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 135 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 136 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Trakt Papieski 141 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Trakt Papieski 150 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Trakt Papieski 152 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Trakt Papieski 153 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Trakt Papieski 154 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Trakt Papieski 156 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Trakt Papieski 158 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 159 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 160 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 163 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 164 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Trakt Papieski 165 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 170 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 173 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 175 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 176 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Trakt Papieski 177 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 178 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 182 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Trakt Papieski 184 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Trakt Papieski 185 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 187 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Trakt Papieski 190 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 195 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 197 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 198 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 201 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 203 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 205 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Trakt Papieski 208 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 209 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Trakt Papieski 215 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 216 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Trakt Papieski 218 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 231 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 237 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Trakt Papieski 238 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 239 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 243 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Trakt Papieski 244 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Trakt Papieski 246 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 248 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 249 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 251 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 252 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Trakt Papieski 253 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 254 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 256 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 257 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Trakt Papieski 261 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Trakt Papieski 263 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Trakt Papieski 267 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Trakt Papieski 271 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Trakt Papieski 273 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 275 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Trakt Papieski 279 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Trakt Papieski 281 brak lokali