Księgi wieczyste Łańcut


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Łańcut

Aby utrzymać ład i porządek w systemie nieruchomości w Polsce oraz zmniejszyć ryzyko występowania sporów odnośnie co do tego, kto ma prawa do nieruchomości, wprowadzono obowiązek prowadzenia ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i lokalizacji. Przepisy prawne wskazały sądy rejonowe jako organy odpowiedzialne za zakładanie tych publicznych rejestrów.

Numer księgi wieczystej

Podczas zakładania księgi, sądy nadają jej numer, czyli specjalny identyfikator – jedyny odsyłający do danej księgi i pozwalający ją odnaleźć. Bez numeru KW petent nie zyska wglądu do zapisów księgi. Nie można, przykładowo, podać adresu nieruchomości, by zdobyć odpis księgi wieczystej. Jak wygląda numer KW? Ma format ABC1/12345678/1, gdzie:

Taki format numeru księgi wieczystej obowiązuje w całym kraju,

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Łańcut

Jeśli tylko numer KW pozwala na odnalezienie właściwej księgi, to jest to często pożądany identyfikator przez osoby zainteresowane stanem prawnym nieruchomości. Jak wyszukać numer KW? Właściciele nieruchomości mogą po prostu sprawdzić go w akcie notarialnym zakupu nieruchomości, w umowie przejęcia jej w darowiźnie czy w spadku. Jednak nierzadko osoby niebędące właścicielami mają potrzebę sprawdzenia wpisów w księdze – przykładowo, gdy są zainteresowane kupnem nieruchomości czy jej wynajmem. Właściciel nie ma obowiązku udzielać takich informacji nikomu, także próżno szukać numeru KW w darmowej wyszukiwarce online. Wszystkie dostępne metody na szukanie tego identyfikatora są płatne.

Najbardziej efektywnym sposobem jest szukanie w specjalnej wyszukiwarce internetowej. Wystarczy znać numer działki (do wyszukania na stronie geoportal.gov.pl) lub nawet sam adres. Szukanie po adresie nie wymaga ręcznego wpisywania adresu, ale zawęża się poszukiwania poprzez wskazanie:

Numer KW na wniosek petenta może wydać także właściwy sąd rejonowy lub starostwo powiatowe. Wymaga to złożenia opłaconego wniosku. Na decyzję czeka się od kilku dni do nawet kilku tygodni, zależnie od polityki danego organu.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Sąd rejonowy nie tylko wydaje na wniosek numer KW, ale także odpis papierowy księgi – za opłata 30 zł. To jedyny organ wydający taki dokument. Można pobrać elektroniczną wersję księgi na urządzenie ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości za cenę 20 zł. Co ważne, samo przejrzenie wpisów w księdze jest darmowe na portalu MS.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta jest wymagana przy transakcjach zawieranych na nieruchomościach takich jak:

Przydaje się też w postępowaniu spadkowym oraz przy przejmowaniu nieruchomości w ramach umowy o darowiznę.