Księgi wieczyste Przemyśl, ul. Okrężna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PR1P/xxxxxxxx/1 Przemyśl, ul. Okrężna 6 brak lokali
  PR1P/xxxxxxxx/8 Przemyśl, ul. Okrężna 18 brak lokali