Księgi wieczyste Przemyśl, ul. Pod Trzema Krzyżami


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PR1P/xxxxxxxx/3 Przemyśl, ul. Pod Trzema Krzyżami 3 brak lokali
  PR1P/xxxxxxxx/9 Przemyśl, ul. Pod Trzema Krzyżami 3I 5 brak lokali
  PR1P/xxxxxxxx/6 Przemyśl, ul. Pod Trzema Krzyżami 5 brak lokali