Księgi wieczyste Przemyśl, ul. Skorupki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PR1P/xxxxxxxx/4 Przemyśl, ul. Skorupki 6 brak lokali
  PR1P/xxxxxxxx/0 Przemyśl, ul. Skorupki 9 31 lokali