Księgi wieczyste Przemyśl, ul. Tuwima


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PR1P/xxxxxxxx/8 Przemyśl, ul. Tuwima 2 8 lokali
  PR1P/xxxxxxxx/3 Przemyśl, ul. Tuwima 3 4 lokali
  PR1P/xxxxxxxx/0 Przemyśl, ul. Tuwima 5 brak lokali