Księgi wieczyste Przemyśl, ul. Wilczańska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PR1P/xxxxxxxx/9 Przemyśl, ul. Wilczańska 24 brak lokali
  PR1P/xxxxxxxx/1 Przemyśl, ul. Wilczańska 74 brak lokali