Księgi wieczyste Przemyśl, ul. Zana


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PR1P/xxxxxxxx/2 Przemyśl, ul. Zana 2 5 lokali
  PR1P/xxxxxxxx/6 Przemyśl, ul. Zana 7 brak lokali
  PR1P/xxxxxxxx/8 Przemyśl, ul. Zana 39 brak lokali