Księgi wieczyste Kamień, ul. Klonowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  RZ1Z/xxxxxxxx/4 Kamień, ul. Klonowa 10 brak lokali
  RZ1Z/xxxxxxxx/4 Kamień, ul. Klonowa 13 brak lokali
  RZ1Z/xxxxxxxx/6 Kamień, ul. Klonowa 18 brak lokali
  RZ1Z/xxxxxxxx/1 Kamień, ul. Klonowa 25 brak lokali