Księgi wieczyste Białystok, ul. Bema


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BI1B/xxxxxxxx/9 Białystok, ul. Bema 1 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 1A 15 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 1B 14 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 1C 10 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 1D 8 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/9 Białystok, ul. Bema 2 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 3 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 4 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/7 Białystok, ul. Bema 6 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/4 Białystok, ul. Bema 6I 8 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 7 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/0 Białystok, ul. Bema 8 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/7 Białystok, ul. Bema 9/2 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/4 Białystok, ul. Bema 10 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/0 Białystok, ul. Bema 11 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 11/1 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/5 Białystok, ul. Bema 13 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/2 Białystok, ul. Bema 13/1 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/8 Białystok, ul. Bema 17 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/2 Białystok, ul. Bema 18 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/8 Białystok, ul. Bema 18/1 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/8 Białystok, ul. Bema 19 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/9 Białystok, ul. Bema 20 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/8 Białystok, ul. Bema 20/1 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 21 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/9 Białystok, ul. Bema 22 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 22/1 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/8 Białystok, ul. Bema 22A brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 23 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/8 Białystok, ul. Bema 24 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/7 Białystok, ul. Bema 27 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 28 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/7 Białystok, ul. Bema 28/1 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/7 Białystok, ul. Bema 28/2 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 28/3 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 29 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 29A brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 31 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/0 Białystok, ul. Bema 32 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/9 Białystok, ul. Bema 32/1 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/4 Białystok, ul. Bema 32/2 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/5 Białystok, ul. Bema 35 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 37 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/2 Białystok, ul. Bema 38 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/2 Białystok, ul. Bema 39 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/9 Białystok, ul. Bema 41 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/8 Białystok, ul. Bema 43 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/8 Białystok, ul. Bema 46 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/8 Białystok, ul. Bema 48 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/2 Białystok, ul. Bema 55 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/8 Białystok, ul. Bema 56 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/5 Białystok, ul. Bema 57 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/4 Białystok, ul. Bema 58 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/0 Białystok, ul. Bema 59 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 61 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 61/1 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 62 52 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/2 Białystok, ul. Bema 62/7 1 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/2 Białystok, ul. Bema 62A 53 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 62B 55 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/9 Białystok, ul. Bema 64 46 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 64A 49 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 64B 46 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/4 Białystok, ul. Bema 66 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/9 Białystok, ul. Bema 68 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/8 Białystok, ul. Bema 75 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 75/1 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 87 85 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/9 Białystok, ul. Bema 89 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/0 Białystok, ul. Bema 89/1 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/0 Białystok, ul. Bema 89/2 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 89/3 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 89A 106 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 89B 103 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 89C 98 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/4 Białystok, ul. Bema 89D 5 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/3 Białystok, ul. Bema 91 97 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 93 106 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 95 103 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 96A 45 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 97 107 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/5 Białystok, ul. Bema 99 92 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 100 38 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 100/1A 1 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 100/1B 2 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/5 Białystok, ul. Bema 100A 59 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/7 Białystok, ul. Bema 100B 38 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/6 Białystok, ul. Bema 100C brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/0 Białystok, ul. Bema 100E brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/1 Białystok, ul. Bema 101 95 lokali
  BI1B/xxxxxxxx/9 Białystok, ul. Bema 102 brak lokali
  BI1B/xxxxxxxx/2 Białystok, ul. Bema 103 brak lokali