Księgi wieczyste Krynki, ul. Lipowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BI1S/xxxxxxxx/3 Krynki, ul. Lipowa 4 brak lokali
  BI1S/xxxxxxxx/4 Krynki, ul. Lipowa 7 brak lokali
  BI1S/xxxxxxxx/0 Krynki, ul. Lipowa 8 brak lokali
  BI1S/xxxxxxxx/7 Krynki, ul. Lipowa 11 brak lokali