Księgi wieczyste Suwałki


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Suwałki

Księgi wieczyste są zakładane celem bezsprzecznego ustalenia, kto ma prawo do nieruchomości, a także, czy występują jakieś ograniczenia praw rzeczowych czy hipoteki. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste mają numer składający się z :

Łącznie to ciąg 15 znaków, co ważne, dany numer odsyła zawsze tylko do jednego publicznego rejestru zwanego księgą wieczystą, co nadaje ład i systematyczność systemowi ksiąg wieczystych i nieruchomości w kraju.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Suwałki

Numer KW można wyszukać na kilka sposobów:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Wspomniana wyżej ustawa wprowadza zasadę mówiącą, że księgi powinny być jawne i publicznie dostępne dla obywateli. Państwo realizuje tę zasadę. Oferuje dostęp do treści z księgi wieczystej w sądach rejonowych, gdzie te dokumenty są przechowywane. Można pobrać odpis papierowy za 30 zł. Od jakiegoś czasu księgi są także dostępne są w wersji elektronicznej. Na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości można przejrzeć za darmo księgi wieczyste. Pobranie online odpisu elektronicznego kosztuje 20 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste zawierają cztery działy, w których są informacje między innymi o osobach mających prawa do nieruchomości, o tym, jakiego rodzaju są to prawa, o obciążeniach w postaci np. wpisanej służebności czy wpisach hipotecznych, o dokładnej powierzchni nieruchomości i jej lokalizacji. Takie informacje przydają się w wielu sytuacjach, najczęściej przed zakupem nieruchomości, jej wynajmem czy przejęciem w spadku. Niektóre instytucje wymagają przedłożenia odpisu z księgi wieczystej, przykładowo banki przed udzieleniem kredytu hipotecznego zabezpieczonego nieruchomością i notariusze przed spisaniem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.