Księgi wieczyste Szepietowo, ul. Kolbe


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LM1W/xxxxxxxx/3 Szepietowo, ul. Kolbe 1 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/4 Szepietowo, ul. Kolbe 3 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/7 Szepietowo, ul. Kolbe 11 brak lokali