Księgi wieczyste Szepietowo, ul. Ogrodowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LM1W/xxxxxxxx/5 Szepietowo, ul. Ogrodowa 1 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/3 Szepietowo, ul. Ogrodowa 2 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/3 Szepietowo, ul. Ogrodowa 2B brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/7 Szepietowo, ul. Ogrodowa 3 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/2 Szepietowo, ul. Ogrodowa 5 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/6 Szepietowo, ul. Ogrodowa 6 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/0 Szepietowo, ul. Ogrodowa 7 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/3 Szepietowo, ul. Ogrodowa 9 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/0 Szepietowo, ul. Ogrodowa 12 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/7 Szepietowo, ul. Ogrodowa 14 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/4 Szepietowo, ul. Ogrodowa 15 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/8 Szepietowo, ul. Ogrodowa 16 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/7 Szepietowo, ul. Ogrodowa 17 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/0 Szepietowo, ul. Ogrodowa 18 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/7 Szepietowo, ul. Ogrodowa 20 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/8 Szepietowo, ul. Ogrodowa 21 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/2 Szepietowo, ul. Ogrodowa 22 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/9 Szepietowo, ul. Ogrodowa 24 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/4 Szepietowo, ul. Ogrodowa 26 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/5 Szepietowo, ul. Ogrodowa 28 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/9 Szepietowo, ul. Ogrodowa 30 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/0 Szepietowo, ul. Ogrodowa 32 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/6 Szepietowo, ul. Ogrodowa 34 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/1 Szepietowo, ul. Ogrodowa 36 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/8 Szepietowo, ul. Ogrodowa 42 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/2 Szepietowo, ul. Ogrodowa 44 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/3 Szepietowo, ul. Ogrodowa 46 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/4 Szepietowo, ul. Ogrodowa 48 brak lokali