Księgi wieczyste Szepietowo, ul. Tuwima


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LM1W/xxxxxxxx/0 Szepietowo, ul. Tuwima 1 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/4 Szepietowo, ul. Tuwima 2 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/4 Szepietowo, ul. Tuwima 3 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/3 Szepietowo, ul. Tuwima 4 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/1 Szepietowo, ul. Tuwima 5 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/8 Szepietowo, ul. Tuwima 6 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/8 Szepietowo, ul. Tuwima 7 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/7 Szepietowo, ul. Tuwima 8 brak lokali