Księgi wieczyste Bytów, ul. Kilińskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1B/xxxxxxxx/3 Bytów, ul. Kilińskiego 1 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/9 Bytów, ul. Kilińskiego 2 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/2 Bytów, ul. Kilińskiego 6 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/5 Bytów, ul. Kilińskiego 8 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/8 Bytów, ul. Kilińskiego 10 brak lokali