Księgi wieczyste Bytów, ul. Mostnika


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1B/xxxxxxxx/6 Bytów, ul. Mostnika 1 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/5 Bytów, ul. Mostnika 3 brak lokali