Księgi wieczyste Bytów, ul. Przerwy-Tetmajera


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1B/xxxxxxxx/4 Bytów, ul. Przerwy-Tetmajera 1 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/1 Bytów, ul. Przerwy-Tetmajera 3 brak lokali