Księgi wieczyste Bytów, ul. Sienkiewicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1B/xxxxxxxx/0 Bytów, ul. Sienkiewicza 2 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/0 Bytów, ul. Sienkiewicza 4 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/0 Bytów, ul. Sienkiewicza 6 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/0 Bytów, ul. Sienkiewicza 8 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/0 Bytów, ul. Sienkiewicza 10 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/2 Bytów, ul. Sienkiewicza 12 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/9 Bytów, ul. Sienkiewicza 27 brak lokali