Księgi wieczyste Bytów, ul. Staffa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1B/xxxxxxxx/2 Bytów, ul. Staffa 2 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/5 Bytów, ul. Staffa 5 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/8 Bytów, ul. Staffa 6 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/7 Bytów, ul. Staffa 7 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/3 Bytów, ul. Staffa 8 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/9 Bytów, ul. Staffa 9 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/9 Bytów, ul. Staffa 10 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/1 Bytów, ul. Staffa 11 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/3 Bytów, ul. Staffa 12 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/9 Bytów, ul. Staffa 13 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/2 Bytów, ul. Staffa 15 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/4 Bytów, ul. Staffa 16 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/5 Bytów, ul. Staffa 17 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/9 Bytów, ul. Staffa 18 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/9 Bytów, ul. Staffa 20 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/9 Bytów, ul. Staffa 21 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/4 Bytów, ul. Staffa 22 brak lokali