Księgi wieczyste Bytów, ul. Tuwima


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1B/xxxxxxxx/8 Bytów, ul. Tuwima 2 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/4 Bytów, ul. Tuwima 3 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/3 Bytów, ul. Tuwima 4 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/4 Bytów, ul. Tuwima 6 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/4 Bytów, ul. Tuwima 7 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/5 Bytów, ul. Tuwima 8 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/8 Bytów, ul. Tuwima 9 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/6 Bytów, ul. Tuwima 10 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/0 Bytów, ul. Tuwima 11 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/7 Bytów, ul. Tuwima 12 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/7 Bytów, ul. Tuwima 13 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/5 Bytów, ul. Tuwima 14 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/4 Bytów, ul. Tuwima 15 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/5 Bytów, ul. Tuwima 16 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/1 Bytów, ul. Tuwima 18 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/1 Bytów, ul. Tuwima 19 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/3 Bytów, ul. Tuwima 20 brak lokali