Księgi wieczyste Brusy, ul. Brzozowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Brzozowa 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Brzozowa 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Brzozowa 9 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Brzozowa 9A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Brzozowa 15 brak lokali