Księgi wieczyste Brusy, ul. Jagiellońska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Jagiellońska 1 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Jagiellońska 1B brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, ul. Jagiellońska 2 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Jagiellońska 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Jagiellońska 4 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Jagiellońska 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Jagiellońska 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Jagiellońska 6A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Jagiellońska 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Jagiellońska 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Jagiellońska 9 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Jagiellońska 11 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Jagiellońska 12 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Jagiellońska 13 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Jagiellońska 14 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Jagiellońska 14A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Jagiellońska 15 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Jagiellońska 16 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Jagiellońska 17 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Jagiellońska 18 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Jagiellońska 19 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Jagiellońska 19A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Jagiellońska 23 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Jagiellońska 23A brak lokali