Księgi wieczyste Brusy, pl. Jana Pawła II


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, pl. Jana Pawła II 1 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, pl. Jana Pawła II 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, pl. Jana Pawła II 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, pl. Jana Pawła II 9 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, pl. Jana Pawła II 11 3 lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, pl. Jana Pawła II 12 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, pl. Jana Pawła II 14 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, pl. Jana Pawła II 16 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, pl. Jana Pawła II 18 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, pl. Jana Pawła II 19 2 lokali