Księgi wieczyste Brusy, ul. Jaśminowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Jaśminowa 1 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Jaśminowa 2 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Jaśminowa 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, ul. Jaśminowa 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Jaśminowa 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Jaśminowa 12 brak lokali