Księgi wieczyste Brusy, ul. Jodłowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Jodłowa 4 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Jodłowa 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Jodłowa 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Jodłowa 9 brak lokali