Księgi wieczyste Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 2 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 4 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 9 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Kazimierza Wielkiego 11 brak lokali