Księgi wieczyste Brusy, ul. Lutego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Lutego 1 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Lutego 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Lutego 4 2 lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Lutego 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Lutego 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Lutego 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Lutego 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Lutego 8A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, ul. Lutego 9 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Lutego 10 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Lutego 11 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, ul. Lutego 14 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Lutego 16 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Lutego 18 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Lutego 18A brak lokali