Księgi wieczyste Brusy, ul. Mieszka I


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Mieszka I 1 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Mieszka I 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Mieszka I 4 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Mieszka I 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Mieszka I 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Mieszka I 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Mieszka I 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Mieszka I 9 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, ul. Mieszka I 10 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Mieszka I 12 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, ul. Mieszka I 14 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Mieszka I 16 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Mieszka I 20 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Mieszka I 22 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Mieszka I 24 brak lokali