Księgi wieczyste Brusy, ul. Młyńska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Młyńska 2 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Młyńska 4 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Młyńska 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Młyńska 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Młyńska 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, ul. Młyńska 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Młyńska 9 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Młyńska 10 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Młyńska 11 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Młyńska 12 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Młyńska 14 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Młyńska 15 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Młyńska 15A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Młyńska 15B brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Młyńska 16 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, ul. Młyńska 16A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Młyńska 17A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Młyńska 18 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Młyńska 19 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Młyńska 20 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Młyńska 21 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Młyńska 21A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Młyńska 21B brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Młyńska 22 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Młyńska 23 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Młyńska 24 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Młyńska 25 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Młyńska 26 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Młyńska 30 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Młyńska 32 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Młyńska 34 1 lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Młyńska 36 2 lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Młyńska 50 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Młyńska 52 brak lokali