Księgi wieczyste Brusy, ul. Ogrodowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Ogrodowa 2 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Ogrodowa 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Ogrodowa 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Ogrodowa 10 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Ogrodowa 12 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Ogrodowa 14 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Ogrodowa 16 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Ogrodowa 20 14 lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Ogrodowa 21 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Ogrodowa 22 15 lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Ogrodowa 24 13 lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Ogrodowa 26 16 lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Ogrodowa 30 22 lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Ogrodowa 36 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Ogrodowa 43 brak lokali