Księgi wieczyste Brusy, ul. Polna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Polna 1 1 lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Polna 1A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Polna 1B brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/9 Brusy, ul. Polna 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Polna 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Polna 5B brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Polna 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Polna 6A brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Polna 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Polna 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Polna 10 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Polna 12 brak lokali